Pengurus Ini Bertukar Menjadi Super Saiya

Share on facebook
Share on twitter

Entah gembira ke marah sampai jadi Super Saiya.

Dengan kuasa bulan akan menghukummu!

Share on facebook
Share on twitter